Hakkımızda | Zeka Değirmeni

KISACA BİZ

Zekâ değirmeni eğitim kurumları; gerek Montessori gerekse Stem eğitim modelleri ile çocuklara istedikleri materyalle, istekleri zaman çalışma imkânı sunar. Kendi kendilerini geliştirebilecekleri hareket ve faaliyet özgürlüğü tanır, onların pasif bir konumdan aktif bir konuma taşınmasını sağlar. Çocuklara yaratıcılıklarını arttıracak sorgulama fırsatı verir ve çocukların bu gelişim sürecinde destekçisi olur. Çocuğun kendi içerisinde bireyselleşmesini ve sosyalleşmesini ciddiye alır.
Anaokulumuzda, çocuklarımızın tüm gelişim alanlarındaki bu becerilerinin geliştirilmesi, bu sürecin eğlenceli ve eğitici-öğretici bir düzeyde verimli geçmesine önem verilir. Aynı zamanda verilen İngilizce Dil eğitimi ile çocuklarımızın bu nitelikleri yabancı bir dil ile pekiştirilir.
Bu yıl eğitim faaliyetlerine başlayacak olan okulumuz, çocuklar için sağladığı oyun alanı ile çocukların bireysel ve grupsal fiziksel aktivitelere katılmasını ve faaliyet göstermesini destekler. Faaliyetler sırasınca öğrencilerimizi başta psikolog danışman hocalarımız olmak üzere tüm akademik kadromuz ile bire bir takip ederiz.

VİZYONUMUZ

Zeka Değirmeni Anaokulu eğitimde bütüncül ve evrensel bir bakış açısına sahiptir. Çocuğu bağımsız bir birey olarak görür ve çocuğa özgü  doğal öğrenme sürecinin farkındalığıyla eğitim verir.Çocuğun özgüvenini, bağımsızlığını ve öğrenme merakını geliştiren Montessori metodunu kullanır. Eğitimde yenilikçi bir yaklaşımla okul öncesi eğitimde kendi alanında lider olmayı amaçlamaktadır.

MİSYONUMUZ

ZekaDeğirmeniAnaokulundaMutlu, özgüvenli, başarılı, sağlıklı, ilkeli, duyarlı, açıkfikirli, araştıran-sorgulayan, iletişimbecerilerigelişmiş, öğrenmeyeveyeniliklereaçık, özdeğerlendirmeyapabilen, işbirliğineyatkın, yaratıcıveeleştireldüşünen, akılcı, cesaretli, çokyönlügelişimiönemseyen, kendiöğrenmesininsorumluluğunualan, ulusalkültürünüözümsemiş, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmiş aynı zamanda küresel bakışaçısına sahip bireyler yetiştirmektir.